Wat is systemisch werk

Wat is ‘systemisch werk’
Systemisch werk is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Een familiesysteem is een lotsgemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt. Ieder mens is een schakel in de keten van zijn familiesysteem. De diepere band met ons familiesysteem gaat uit van zielsverbondenheid. Deze band vraagt om respect en erkenning en gaat nooit verloren.

Een familiesysteem

De lotsverbondenheid van een familiesysteem werkt het sterkst tussen ouders en kinderen, broers en zussen en tussen partners. Een familiesysteem is voortdurend op zoek naar evenwicht en is verbonden met een universele grondorde. Dit vraagt dat ieder lid werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet erkend. Anders voelt een familielid uit een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dit te herstellen. Hij is dan ‘verstrikt’ in zijn systeem en leeft ongeweten het leven van een ander en kan zo niet werkelijk zichzelf zijn.

Verborgen belemmeringen

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken, verstrikkingen te openen en de orde te herstellen, zodat de liefde weer kan stromen. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie, rust , zingeving en verbinding.

Tarotlegging

Een consult kan persoonlijk plaatsvinden

Voor een afspraak bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 21:00 uur tot 22:00 uur.
Telefoon: +31 6-51716174 (WhatsApp)

We zullen samen proberen de vragen te beantwoorden opkomen bij jou.
Geen vraag blijft onbeantwoord.

Ieder mens is uniek en daarom is de advisering gericht per individu (persoon).

De mens is verbonden met de Natuur en het Universum, daardoor moeten wij in harmonie en in het ritme van de universele wetten kunnen leven. Lukt dat niet dan raken wij in disbalans met onszelf.

Harmonie in deze is niets anders dat we onze blik naar binnen toe richten. Naar ons zelf kijken is de uitdaging, hierbij is een gezond lichaam, een geconcentreerde geest en betekenisvolle relaties met anderen van belang.

Zonder geloof kan een mens niet leven.
Het geloven in niets, uit angst voor het tegendeel, is ook een geloof maar leid tot NIETS.

‘Als je jezelf duidelijke doelen stelt, kun je nooit verliezen’. Heb een doel in je leven en houd de focus daarop.

We zijn scheppers van onze eigen omstandigheden, ieder mens kan zijn eigen geluk bewerkstelligen.
Hij of zij moet wel de juiste offers ondergaan! Of anders gezegd jezelf brengen in de positie van geluk.

Om van de horde A naar D te willen gaan moet we eerst de horden B en C nemen.